• Här skapar du en förfrågan om vinterförvaring

 • Om du har S-drev fyll i detta fält med ett X
 • Om du inte vet serienummer vänligen sätt ett X i fältet
 • Om du inte vet serienummer vänligen sätt ett X i fältet
 • Om du inte vet serienummer vänligen sätt ett X i fältet
 • Här under gör du de val av arbeten/tjänster du vill ha utfört i samband med upptagning av din båt
 • Fyll i kontrollrutorna framför de alternativ du vill ha utfört.

 • Denna kolumn ifylles om din båt har en inombordsmotor
  Fyll i kontrollrutorna framför de alternativ du vill ha utfört.

 • Gällande service av motor:
  - Mindre kostsamma fel/defekter åtgärdare vi utan vidare kontakt med kunden.
  - Vid större defekter/problem kontaktas kunden innan reparation utförs.
  - Om vi upptäcker att kunden ej har städat ur/tagit bort saker som försvårar/ är tidsödande för att komma åt vid service av motor, debitras kunden gällande timdebitering för urstädning/urtagning/iordningställande av utrustning efter genomförd service
 • Denna kolumn fylls i om din båt har en inombordsmotor
  Fyll i kontrollrutorna framför de alternativ du vill ha utfört

 • Gällande service av transmission:
  - Mindre kostsamma fel/defekter åtgärdare vi utan vidare kontakt med kunden.
  - Vid större defekter/problem kontaktas kunden innan reparation utförs.
  - Om vi upptäcker att kunden ej har städat ur/tagit bort saker som försvårar/ är tidsödande för att komma åt vid service av transmission, debitras kunden gällande timdebitering för urstädning/urtagning/iordningställande av utrustning efter genomförd service
 • Denna kolumn fylls i om din båt har en utombordsmotor
  Fyll i kontrollrutorna framför de alternativ du vill ha utfört

 • Här fyller du i övriga reparationer du vill ha utfört på din båt eller utrustning
 • Här fyller du i eventuella nyinstallationer av tillbehör etc. som du vill ha utfört i din båt
 • Här fyller du i den ev. rekonditionering du vill ha utfört på din båt
  Fyll i kontrollrutorna framför de alternativ du vill ha utfört

 • Här fyller du i den typ av förvaring du vill ha av din båt
  Fyll i kontrollrutorna framför de alternativ du vill ha utfört

 • Gällande förvaring vid vår verkstad:
  - Kund har ej tillgång till sin båt under förvaringstiden, då det ej är personal på området.
  - Vid förvaring av segelbåt, önskar vi att kunden har egen vagn.
  - Kund skall ha sin båt samt ev. övrig utrustning försäkrad under hela förvaringstiden.
 • Här fyller du i eventuella önskemål vid leverans
  Fyll i kontrollrutorna framför de alternativ du vill ha utfört

 • Här fyller du i övriga önskemål samt ev. frågor.