Om oss

Vi är ett gammalt företag med gott renommé. Vår huvudsakliga sysselsättning är motorbyten och motorservice. Detta inbegriper allt från enkel glykolkörning till hela motorbyten samt uppgraderingar av båtar.

Affärsidé

Vi tillhandahåller vad kunden vill ha, när denne behöver det.
Detta skapas genom goda kontakter med kunden, i bra och ändamålsenliga lokaler, med tillgång till specialverktyg och diagnosutrustning.
Vi har en bra blandning av åldrar som borgar för kunskap om såväl gamla som nya motorer/system och båtar.

Vision

Vår vision är att skapa mervärde för kunden, genom ett väl utfört arbete, till rätt pris.
Vår vision "- Hellre kvalité än kvantitet"
Kundens belåtenhet ligger alltid i vårt fokus.

Historik

Bosse började inom marinbranschen redan 1971 på Wassenius marin i Stenungsund, fortsatte sedan till Gecea i Kungälv, därefter blev det Ringens Varv på Marstrand för att sedan starta eget i liten skala år 1983.
Idag är vi ett fullservicevarv med specialistkunskaper på båtmotorer i form av motorbyte, drevservice, motorservice och elinstallationer. Vi har också vinterförvaring av små och stora båtar, både inomhus varmt/kallt eller utomhus.

-Hos oss kan man lämna sin båt när hösten kommer, så tar vi upp den, servar, polerar och gör den klar, samt sjösätter och levererar den på vårkanten.

-Vi sysslar även en stor del med försäkringarbeten, som reparation och byte av propelleraxxelar, byte av drev m.m.

Miljö

Vi har idag avtal med Sita på Tjörn, för transport och destruktion av miljöfarligt avfall såsom uttjänta batterier och spillolja.

-Sen ett år tillbaka har vi en egen spolplatta på verkstadsområdet, där vi återanvänder och avskiljer tvättvattnet, innan borttransport av destruktion.

När vi gör beställningar av material försöker vi göra detta i större antal för att minska miljöpåverkan genom färre transporter.